Współpraca
międzynarodowa
wnpism

Współpraca
w liczbach

Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego rozumiemy, że nie ma wartościowej nauki i dydaktyki bez międzynarodowych doświadczeń. Partnerstwo i wymiana myśli z uczelniami i instytucjami stanowi dla nas najwyższy priorytet. 

Umów i partnerów międzynarodowych
Umów Bilateralnych
+
Studentów zagranicznych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

  • Największa liczba studentów zagranicznych w Polsce
  • Największy Wydział Uniwersytetu Warszawskiego
  • Lokalizacja w sercu Warszawa
  • Ponad 200 umów z uniwersytetami z całego świata

Najlepsze przestrzenie do pracy i nauki

5 obszarów badań

Nauki polityczne

Stosunki międzynarodowe

Polityka społeczna

Studia europejskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

uniwersytet warszawski

nauka na najwyższym poziomie w sercu warszawy

wymiana zagraniczna

Kierunki wyjazdu

 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego posiada jedną z najszerszych ofert wyjazdowych w tej części Europy! 

Nasi studenci cieszą się wymianami międzynarodowymi nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale wymianami w ramach umów bilateralnych, czyli porozumieniami między uniwersytetami z całego świata.

Holandia

Erasmus+

Meksyk

Umowa bilateralna

Hiszpania

Erasmus+

Węgry

Eramus+

Wietnam

Umowa Bilateralna

Brazylia

Umowa Bilateralna