Sekcja Współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych

Adres

Gmach Audytoryjny WNPISM, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 309, 3 piętro, wejście A

Telefon

(+48) 22 55 22 971 - Incoming
(+48) 22 55 22 985 - Outgoing

Godziny Przyjmowania Interesantów

poniedziałek: 10.00 - 14.00
wtorek: 12.00 - 15.00
środa: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: praca wewnętrzna

Pracownicy sekcji

dr hab. Jakub Zajączkowski

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych

j.zajaczkowski@uw.edu.pl

mgr Aleksandra Borycka-Dziekańska

Kierownik Sekcji
Specjalista ds. międzynarodowych programów badawczych

a.borycka-dziekanska@uw.edu.pl

mgr Bogdan Andruszczenko

Koordynator ds. mobilności Program Erasmus+
Studenci wyjeżdżający
(outgoing)

swzmpb@uw.edu.pl

+48 22 55 22 985

mgr Agnieszka Matuszewska

Koordynator ds. mobilności Program Erasmus+
studenci przyjeżdżający
(incoming)

swzmpb@uw.edu.pl

+48 22 55 22 971

mgr Saroj K. Aryal

DZIAŁ UMÓW BILATERALNYCH

swzmpb@uw.edu.pl


Kontakt mailowy z Sekcją

Erasmus+

Temat maila

Treść wiadomości

Rekrutacja Erasmus

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych na wymianę w ramach programu Erasmus+

Wymiana Erasmus

Pytania dotyczące programu Erasmus+, rekrutacji, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, Learning Agreement oraz rozliczenia wymiany

Learning Agreement

Akceptacja oraz podpisanie Learning Agreement 

Decyzje w USOSweb

Założenie decyzji w USOS dotyczącej edycji Learning Agreement

Koniec mobilności

Rozliczenie wymiany Erasmus+ (przesłanie Transkryptu oraz ostatecznej wersji Learning Agreement)

Oceny z wymiany

Pytania dotyczące przeliczania ocen 

Umowy Bilateralne

Temat maila

Treść wiadomości

Rekrutacja na wymianę bilateralną

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych na wymianę bilateralną

Wymiana bilateralna

W razie pytań dotyczących wyjazdów w ramach Wymian Bilateralnych, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, Planu Studiów oraz rozliczenia wymiany

Plan studiów

Zatwierdzenie Planu Studiów (Study Plan) lub przesłanie zaakceptowanego Planu Studiów przez Kierownika Studiów

Oceny z wymiany bilateralnej

Rozliczenie wymiany bilateralnej (przesłanie Transkryptu oraz ostatecznej wersji Planu Studiów) i przeliczenie ocen