Profil Kandydata

O praktyki Erasmus+ mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Praktyki muszą odbywać się w zakresie studiowanego przez Ciebie kierunku i mieć na celu rozwijanie umiejętności, uczenie się i wspomaganie rozwoju osobistego. Podczas organizowania praktyk musisz posiadać status studenta. 

Kwalifikujesz się, jeśli…

…jesteś zainteresowany odbyciem stażu w jednym z krajów objętych programem Erasmus+.

…jesteś studentem studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich.

…Twoja praktyka odbywa się w zakresie studiowanego przez Ciebie kierunku i ma na celu rozwijanie umiejętności, uczenie się i wspomaganie rozwoju osobistego.

…nie przekroczyłeś maksymalnego okresu 12 miesięcy finansowania w ramach programu Erasmus+ w jednym cyklu studiów.

Procedura

 1. Wybierz firmę lub instytucję, w której chcesz odbyć staż. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za skontaktowanie się z organizacją i zainicjowanie stażu.

 2. Po wstępnych rozmowach z wybraną organizacją opracuj Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for Traineeship) dostępne w zakładce dokumenty. Uwaga: W plan monitorowania powinien być zaangażowany koordynator wydziałowy WNPiSM

 3. Po zaakceptowaniu LA przez organizację, prześlij dokument do koordynatora wydziałowego w celu konsultacji. Po zatwierdzeniu zostanie on przekazany do kierownika studiów/opiekuna praktyk bezpośrednio przez koordynatora.

 4. Jeżeli nie ma zastrzeżeń do programu praktyk, LA zostaje podpisane przez koordynatora wydziałowego i opiekuna praktyk. Dopiero wtedy dokument jest przekazywany do ostatecznej akceptacji Dziekana bezpośrednio przez koordynatora wydziałowego.

 5. Kolejne etapy prowadzone są przez Uniwersyteckie Biuro Współpracy z Zagranicą. 

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • wysyłając dokumenty w celu zrekrutowania na praktyki wyślij maila o temacie:
  Erasmus Internship Recruitment [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl

 • w razie pytań dotyczących wymaganych dokumentów lub programu praktyk wyślij maila o temacie:
  Erasmus Internship [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl