Dokumenty Rekrutacyjne

Formularz aplikacyjny na rok 2024/2025 (do pobrania) 

Fotografia kandydata

Curriculum Vitae (w j. polskim lub j. angielskim)

List motywacyjny  (w j. polskim lub j. angielskim)

Certyfikat językowy*

Zaświadczenie z Sekcji Studenckiej z informacją o:
– średniej ocen
– rozliczonym poprzednim etapie studiów
– uregulowaniu płatności

Oświadczenie dot. korzystania z Programu Erasmus+ (do pobrania)

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (do pobrania)

* W zależności od wymagań uczelni przyjmującej. W przypadkach, gdy uczelnia przyjmująca nie wymaga konkretnego rodzaju certyfikatu, student musi złożyć certyfikat na poziomie B2 lub potwierdzenie zdania egzaminu certyfikacyjnego UW na poziomie B2. W przypadku studentów studiów anglojęzycznych – zaświadczenie o studiowaniu w języku angielskim.

Dokumenty do pobrania w jednym pliku

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

  • wysyłając dokumenty w celu zrekrutowania na wyjazd wyślij maila o temacie:
    Erasmus Recruitment [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl

  • w razie pytań dotyczących wymaganych dokumentów lub wymiany wyślij maila o temacie:
    Erasmus Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl