Przed wyjazdem jesteś zobowiązany do:

 • wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będziesz studiować w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”, 
 • podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie,
 • uzgodnienia Learning Agreement z uwzględnieniem różnic programowych z Koordynatorem ds. mobilności.

Do obowiązków studenta zakwalifikowanego na wymianę należy: 

Dopełnienie wszystkich czynności wymaganych przez BWZ, uczelnię przyjmującą i koordynatora wydziałowego.

Uzgodnienie porozumienia o programie studiów (LA).

Wybór właściwych przedmiotów dla kierunku studiów.

Zrealizowanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.

Rejestracja i zaliczenie seminarium dyplomowego.

Dbanie o dobre imię Uniwersytetu Warszawskiego 🙂

Rozliczenie wyjazdu po powrocie.

Przedłużenie mobilności

Na Twój wniosek możemy przedłużyć pobyt na uczelni przyjmującej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody:

 • Promotora pracy dyplomowej
 • Kierownika studiów
 • Koordynatora ds. mobilności

Kierownik studiów może wyznaczyć różnice programowe do realizacji przez studentów przedłużających mobilność, niezależnie od realizowanej liczby punktów ECTS.

Anulowanie wyjazdu

Wyjazd na wymianę w ramach programu Erasmus+ zostanie anulowany, jeśli w momencie wyjazdu

 • Powtarzasz etap studiów
 • Posiadasz więcej niż jeden warunek lub nie spełniasz kryteriów wyjazdu z jedynym warunkiem
 • Przebywasz na urlopie dziekańskim/rektorskim
 • Nie posiadasz statusu studenta UW
 • Nie posiadasz umowy stypendialnej w BWZ UW

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • wysyłając dokumenty w celu zrekrutowania na wyjazd wyślij maila o temacie:
  Erasmus Recruitment [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpmb@uw.edu.pl

 • w razie pytań dotyczących wymaganych dokumentów lub wymiany wyślij maila o temacie:
  Erasmus Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpmb@uw.edu.pl