Profil Kandydata
O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali średnią ocen nie niższa niż 3,49 (dla I stopnia – z roku studiów poprzedzającego kwalifikację, dla II stopnia – z dyplomu I stopnia). Studenci z niższą średnią mogą zostać zakwalifikowani jako uczestnicy programu Erasmus bez dofinansowania. Wszyscy studenci WNPISM mają równy dostęp do całej oferty wyjazdów. 

Wybór Uczelni
Student wybiera maksymalnie trzy uczelnie z listy umów WNPiSM, w kolejności od najbardziej preferowanej, uwzględniając wymaganą biegłość językową i ofertę przedmiotów uczelni przyjmującej. Lista umów WNPiSM znajduje się w zakładce Dokumenty oraz Rekrutacja.

Dokumenty
Student składa wymagane dokumenty w okresie ogłoszonym przez Sekcję Współpracy Międzynarodowej. Dokumenty powinny zostać złożone osobiście. Terminy otwarcia rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja oraz Aktualności. Załączniki do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty

Kryteria Kwalifikacji Studentów

Kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dokonuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prodziekana ds. studenckich / Kierownika Jednostki Dydaktycznej na podstawie danych kryteriów:

 • Średnia ocen studenta (co najmniej 3.49, przy czym dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie w dniu składania podania)
 • Stopień znajomości języka wymaganego przez uczelnię przyjmującą, 
 • Zaliczenie etapu studiów,
 • Spełnienie dodatkowych wymogów wskazanych przez wybrane uczelnie,
 • Uzasadnienie wyboru uczelni,
 • Kompetencje społeczne,
 • Aktywność naukowo-organizacyjna,
 • Udział w poprzednich edycjach programu Erasmus+ (pierwszeństwo mają kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy),
 • Opinia kierownika studiów (jeśli dotyczy)
 • Do czasu pisemnego potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą przyjęcia na studia oraz do czasu potwierdzenia finansowania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną.

Dokumenty
Lista wymaganych dokumentów oraz załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Certyfikaty językowe
Znajomość języka obcego, poziom jego biegłości oraz typ certyfikatu powinien być zgodny z wymogami wybranych uczelni. Dokładne wymogi powinny znajdować się na stronie internetowej wybranej uczelni.

Każdy student, który planuje wyjazd w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji WNPiSM. Regulamin na rok akademicki 2024/2025 dostępny jest TUTAJ

Terminy
Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

 • 14.02.2024 – start rekrutacji
 • 28.02.2024 – ostatni dzień przyjmowania dokumentów
 • 05.03.2024 – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 06-19.03.2024 – okres na dostarczenie dokumentu „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” i odwołanie od decyzji komisji.
 • 20-21.03.2024 – przekazanie nominacji zakwalifikowanych studentów do Biura Współpracy z Zagranicą.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd pojawi się w zakładce Rekrutacja oraz Aktualności.

(+48) 22 55 22 971

mgr Bogdan Andruszczenko

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

 • w razie pytań dotyczących programu, dokumentów lub procesu rekrutacji wyślij maila o temacie:
  Erasmus Exchange [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpb@uw.edu.pl