Uzgodnienie programu wymiany (Learning Agreement) 

Przed wyjazdem do uczelni przyjmującej student i koordynator ds. mobilności uzgadniają Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) z uwzględnieniem różnic programowych. Program obejmuje m.in. wybór przedmiotów i liczbę punktów ECTS (po przeliczeniu punktów danej uczelni) do zrealizowania przez studenta na uczelni przyjmującej.

Uczestnictwo w programie wymiany bilateralnej nie może skutkować przedłużeniem okresu studiów na UW ani wpływać na pozbawienie prawa do dyplomu z wyróżnieniem.

Po uzgodnieniu propozycji programu wymiany z koordynatorem ds. mobilności, student przekazuje go do akceptacji przez kierownika swojego kierunku studiów. Po jej uzyskaniu, przekazuje ją mailowo do koordynatora ds. mobilności. Niedopełnienie powyższej procedury uniemożliwia akceptację programu wymiany.

Wzór Learning Agreement jest dostępny TUTAJ

Seminarium Dyplomowe

Uczestnictwo w programie wymiany nie zwalnia  z obowiązku realizacji seminarium dyplomowego (jeśli seminarium jest ujęte w programie studiów realizowanych na WNPiSM podczas semestru wymiany).

Student ma obowiązek rejestracji na seminarium oraz zaliczenia go w trybie indywidualnym. W innym przypadku seminarium będzie musiało być powtarzane w kolejnym roku akademickim (odpłatnie). 

Przed wyjazdem na wymianę należy poinformować Promotora o chęci wyjazdu  i uzyskać zgodę na wyjazd oraz zaliczanie seminarium dyplomowego w trybie indywidualnym.  

Wymagania punktowe (ECTS)

Student ma obowiązek uzyskać taką liczbę przedmiotów podczas wymiany bilateralnej w danym semestrze, jaka odpowiada sumie 30 punktów ECTS (semestrowi nauki) na Uniwersytecie Warszawskim.

Student może dowolnie z oferty uczelni przyjmującej wybierać przedmioty (muszą być powiązane z dyscypliną naukową, do której przypisany jest macierzysty kierunek studiów).

W przypadku wątpliwości, decyzję o akceptacji przedmiotu podejmuje Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą i międzynarodowych programów badawczych na podstawie opinii Koordynatora ds. mobilności.

Ekwiwalent punktów ECTS uzyskanych na uczelni przyjmującej nie musi odpowiadać sumie godzin trwania danego przedmiotu.

Więcej o rozliczaniu wymiany i przeliczaniu punktów ECTS w zakładce Rozliczenie Wymiany.

Wymaganie językowe

Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się i spełnienie wymogów językowych (poziom języka) w uczelni przyjmującej oraz sprawdzenie czy oferta uczelni przyjmującej uwzględnia przedmioty w danym języku.

FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące Learning Agreement

Student wypełnia LA ręcznie, korzystając ze wzoru podanego na stronie BWZ.

Plan Studiów powinien być zaakceptowany przez Kierownika studiów i Koordynatora ds. mobilności najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. 

Jeżeli w programie studiów nie masz seminarium dyplomowego: 

Liczba ECTS na wymianie musi odpowiadać liczbie ECTS w programie studiów na dany semestr. 

Przykład: 

Jan jest studentem drugiego roku studiów licencjackich i wyjeżdża na wymianę w ramach umowy bilateralnej. W programie studiów do wyrobienia ma 26 ECTS z przedmiotów obowiązkowych oraz 4 ECTS przedmiotów typy OGUN. Jan podczas wymiany musi uzyskać 30 ECTS na uczelni partnerskiej. 

Jeżeli w programie studiów masz seminarium dyplomowe:

Liczba ECTS do wyrobienia pomniejsza się o ECTS za seminarium dyplomowe. 

Przykład:

Anna jest studentką ostatniego roku studiów lincecjackich i wyjeżdża na wymianę w ramach umowy bilateralnej. Seminarium dyplomowe jest warte 6 ECTS. Anna podczas wymiany musi zdobyć 24 ECTS (przedmioty na uczelni partnerskiej) oraz 6 ECTS (seminarium dyplomowe zaliczane w trybie indywidualnym na UW) tak aby suma wynosiła 30 ECTS (semestr nauki na UW). 

Tak, można uwzględnić lektoraty w LA.

Nie, przedmioty obowiązkowe na UW nie będą przez Ciebie zaliczane, więc nie musisz się na nie rejestrować. Przedmioty zaliczone w trakcie wymiany na uczelni partnerskiej będą wprowadzone do USOSa manualnie i po rozliczeniu wymiany pojawią się w systemie.

Nie, liczba przedmiotów nie ma znaczenia. Ważne, aby uzyskać taką liczbę punktów ECTS podczas wymiany jaka odpowiada sumie semestrowi nauki na Uniwersytecie Warszawskim (30 punktów ECTS). 

Jeżeli w programie studiów masz seminarium dyplomowe ilość punktów wymaganych pomniejsza się o wartość seminarium dyplomowego. (Jeżeli seminarium dyplomowe jest warte 6 ECTS zaliczasz je w trybie indywidualnym, a na uczelni partnerskiej wyrabiasz 24 ECTS (30 ECTS [semestr nauki na UW] – 6 ECTS [seminarium dyplomowe]).   

Plan Studiów musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Studiów oraz Koordynatora ds. umów bilaterlanych.

(+48) 22 55 22 971

swzmpb@uw.edu.pl

Aby usprawnić kontakt e-mailowy z Sekcją Współpracy Międzynarodowej WNPISM:

  • wysyłając Plan Studiów (Study Plan) w celu akceptacji przez Koordynatora ds. mobilności lub przesyłając Plan Studiów zaakceptowany przez koordynatora wyślij maila o temacie:

    Study Plan [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpmb@uw.edu.pl

  • w razie pytań dotyczących Planu Studiów (Study Plan) wyślij maila o temacie:
    Study Plan Inquiry [Twoje Imię i Nazwisko] na adres swzmpmb@uw.edu.pl

  • w razie pytań dotyczących wyznaczenia różnic programowych prosimy o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Studiów.